Kholes El Dame3

Lyrics

 Adam – Kholes El Dame3


 

 

Kheles el dame3 meen 3ounii w ensiiit 2assel el wagaa wel ah, wel ah, 

w laaish ebkiit..Kheles el dame3 meen 3ounii w ensiiit 2assel el wagaa wel ah,wel ah..

w laaish ebkiit.. 7abaytak efa3t el daman w'eshfiit.. Su sakarak fiiye..? 

 

Kent el diniye kellah, kent el ziniye kella.. Kan madra7ak bel bayet, ya rayet mafallayet..

3ayastini 5aliif w we2e3na rasiif.. Barkii benetsakkar ba2i 3omeer aktaar..

Kent el diniye kellah, kent el ziniye kella.. Kan madra7ak bel bayet, ya rayet mafallayet.. 

3ayastini 5aliif w we2e3na rasiif.. Barkii benetsakkar ba2i 3omeer aktaar.. 

Laak ruuu7 ruuu7 allah yesahillak..

 

Kheles el dame3 meen 3ounii wensiiit 2assel el wagaa wel ahh, wel ahh

W laaish ebkiit..habaytak fa3t el daman w'eshfiit.. Su sakarak fiiye..? 

 

sre2t el fara7 mnni.. Dam3a 7iiki 3anni.. Miin khabbarak le2lub.

Densaa el 2asaa w betdub.. Made2iili meshda2li.. Doo2 el wagaa metli.

Maktuub w'em 2attar ensaak ana aktar.sre2t el fara7 mnni.. Dam3a 7iiki 3anni.. 

Miin khabbarak le2lub. Densaa el 2asaa w betdub.. Made2iili meshda2li.. 

Doo2 el wagaa metli. Maktuub w'em 2attar ensaak ana aktar... Laak ruu7 ruu7 allah yesahillak..

 

Kheles el dame3 miin 3ounii wensiit 2assel el wagaa wel aah wel ahh w laaish ebkit.. 

7abaytak w fa3et el daman w sefiit.. Shu sakarak fiiye..

 

HAZA-ANA SONGS