Betdawer 3a Albi

Lyrics

 Amal Higazi - Betdawer Aa Albi 


 

Lail w afkar w awham Wain badi rooh W shooa yedooa aa albi Wain badi rooh

W einay maa meen Aam tesaal maa meen Sho ibjaweb lal oyoun Ethebak el oyoun

Lail w afkar w awham Wain badi rooh W shooa yedooa aa albi Wain badi rooh

W einay maa meen Aam tesaal maa meen Sho ibjaweb lal oyoun Ethebak el oyoun

Betdawer aa albi betlaaey halak Betdawer b oyouni betlaaey einaik Betdawer aa darbi herbet terkhodh laik Ebhebak ana ebhebak w aa albi betkoon

Betdawer aa albi betlaaey halak Betdawer b oyouni betlaaey einaik Betdawer aa darbi herbet terkhodh laik Ebhebak ana ebhebak w aa albi betkoon

Eedi benar matnam Hadak badi koon Wel alb bijin Ma yaaref wain bado ykoon W etnain la wain aam besaal la wain Tamen hal oyoun tedhaklak el oyoun

Eedi benar matnam Hadak badi koon Wel alb bijin Ma yaaref wain bado ykoon W etnain la wain aam besaal la wain Tamen hal oyoun tedhaklak el oyoun

Betdawer aa albi betlaaey halak Betdawer b oyouni betlaaey einaik Betdawer aa darbi herbet terkhodh laik Ebhebak ana ebhebak w aa albi betkoon

Betdawer aa albi betlaaey halak Betdawer b oyouni betlaaey einaik Betdawer aa darbi herbet terkhodh laik Ebhebak ana ebhebak w aa albi betkoon

 

Btdawr 3 Alby Songs