Tasawwar

Lyrics

 Asala - Tasawwar


 

Ghareeba ghareeba

Ghareeba layali el haneen

Ghareeba ghareeba

Laatni men el aashaeen

Ghareeba ghareeba

Aoolak haneeni lameen

Tasawar bahebak wala kont hasa

W kont lama aablak baablak w bansa

W laken fey booadak f aaz el layali

Laaitak bitihmis li albi b hamsa

Tasawar bahebak wala kont hasa

W kont lama aablak baablak w bansa

W laken fey booadak f aaz el layali

Laaitak bitihmis li albi b hamsa

W kanet bedaya watari el hekaya

W kanet bedaya watari el hekaya

Tasawar aah baehbak

Tasawar bahebak tasawar tasawar

bahebak

 

laaetni fey heera fey heera w khayfa aablak

bafakar akhabi w batmana batmana aoolak

bahebak ya roohi w aan el awan

tenawar hayati w eskin albak

baoolha w yeshhad aalaya el zaman 

wala had baadak wala had ablak

agmal bedaya w awel hekaya

agmal bedaya w awel hekaya

tasawar bahebak

Tasawar bahebak wala kont hasa

W kont lama aablak baablak w bansa

W laken fey booadak f aaz el layali

Laaitak bitihmis li albi b hamsa

 

Taala baoolak taala sahart elayali

Aasheatak fey boadak aasheatak w ghayart hali

Fey bali w khayali w albi maak

Shaghelni w zad fey el baad ensheghali

Baaed elayali w tayha fey hawak

Ma kuntish fey bali w del waati ghali

Agmal bedaya w awal hekaya

Agmal bedaya w awal hekaya

Tasawar aaah bahebak

Tasawar bahebak

Tasawar tasawar

Bahebak

Tasawar bahebak wala kont hasa

W kont lama aablak baablak w bansa

W laken fey booadak f aaz el layali

Laaitak bitihmis li albi b hamsa

Tasawar bahebak wala kont hasa

W kont lama aablak baablak w bansa

W laken fey booadak f aaz el layali

Laaitak bitihmis li albi b hamsa

 

Ad El7roof Songs