Zay El Sokkar

Lyrics

Diana Haddad – Zay l Sokkar

 

3almny Ashta2 Wa7tar Washar 

Sam3ny Kalam Zay El Sokar 

We Benzret 3een Mn Elly Betshar 

Dawbny Habeeby Aktar Waktar 

3almny Ashta2 Wa7tar Washar 

Sam3ny Kalam Zay El Sokar 

We Benzret 3een Mn Elly Betshar 

Dawbny Habeeby Aktar Waktar 

Alby 3aysh Fel Gana 

3eeny 3erfet Tethana 

Roo7y Kanet Tetmana 

T7b Feyoum Wartaa7 

Nada El Hob 3alia 

Sa7a A7saasy Fia 

Ghayar El Koon Fe 3enya 

Nassany Ay Geraa7 

3almny Ashta2 Wa7tar Washar 

Sam3ny Kalam Zay El Sokar 

We Benzret 3een Mn Elly Betshar 

Dawbny Habeeby Aktar Waktar 

Ert7t Khalas 3o2balko Ya Nas 

Watmana T3eesho Elly Ana 3ayshaa 

Daana Mahma 2a2ool El Shar7 Yetool 

We Ya Rab Teshoofo Elly Ana Shayfaah 

E7saas We Gameel Wana 3andy Daleel 

Ra7 2a2olo Lek Elly Ana 3arfaa 

Ert7t Khalas 3o2balko Ya Nas 

Watmana T3eesho Elly Ana 3ayshaa 

Daana Mahma 2a2ool El Shar7 Yetool 

We Ya Rab Teshoofo Elly Ana Shayfaah 

E7saas We Gameel Wana 3andy Daleel 

Ra7 2a2olo Lek Elly Ana 3arfaa 

Alby 3aysh Fel Gana 

3eeny 3erfet Tethana 

Roo7y Kanet Tetmana 

T7b Feyoum Wartaa7 

Nada El Hob 3alia 

Sa7a A7saasy Fia 

Ghayar El Koon Fe 3enya 

Nassany Ay Geraa7 

3almny Ashta2 Wa7tar Washar 

Sam3ny Kalam Zay El Sokar 

We Benzret 3een Mn Elly Betshar 

Dawbny Habeeby Aktar Waktar

 

Zay El Sokar Songs