Albi Fee 7eera

Lyrics

 Ihab Tawfiq -  2albi Wa2e3 Fee 7eera


 

Awal Ma 3aineek Te2arab 

Wala2eek Gey Min Ba3eed 

Tela2eeni Fee Sanya Wa7da 

Barga3 Insan Gedeed 

 

Awal Ma 3aineek Te2arab 

Wala2eek Gey Min Ba3eed 

Tela2eeni Fee Sanya Wa7da 

Barga3 Insan Gedeed 

2albi Wa2e3 Fee 7eera 

Mosh 3aref Ye3mel Ehh 

Min Wes6 iL Koon B 7aloh 

Ikhtarak 2alby Leeh 

Mosh 3aref Ehh Garalo 

Wel Sho2 Bayen 3aleeh 

 

2albi Elly Wahabtomolak 

3omry Elly Ba3eesho Leek 

Kol Lama Te3ady Sanya 

Nefsy A6amen 3aleek 

 

2albi Elly Wahabtomolak 

3omry Elly Ba3eesho Leek 

Kol Lama Te3ady Sanya 

Nefsy A6amen 3aleek 

 

Kelma Ana 2oltahalak 

Be3youni Ana Koly Leek 

Kol iL Ashwa2 Fee 2albi 

Ya 7abiby Betnadeek 

Ba6amen Wenta Ganbi 

Wa3sha2 Nazdhrat 3aineek 

 

2albi Elly Wahabtomolak 

3omry Elly Ba3eesho Leek 

Kol Lama Te3ady Sanya 

Nefsy A6amen 3aleek

 

DEFAULT SONGS