El 7al

Lyrics

 Fadel Shaker – El7al


 

El7aaaaaaaaaaaal

mesh zay matmanna

te2dar t2oul ya3ni..

momken ana at-hanna

wenta b3eed 3anni ........momken ana at-hana....... wenta b3eed 3anni

 

Elshoooooooo2

wasal 7edoud albi

yemken ye3adeeha

wenta 7abeeb albi

yerdeek ye3adeha ...... enta 7abeeb albi ...... yedeek ye3adeeha

 

El7aaaaaaaaaaaal

mesh zay matmanna

te2dar t2oul ya3ni..

momken ana at-hanna

wenta b3eed 3anni ........momken ana at-hana....... wenta b3eed 3anni

 

Elkhooooooooof

takhod 3ala bo3dak

wel 2orb 3enwani

wadee3 ana ba3dak

mal2ak w mal2ani ......... wadee3 ana ba3dak ...... mal2ak w mal2ani

X2

 

El7aaaaaaaaaaaal

mesh zay matmanna

te2dar t2oul ya3ni..

momken ana at-hanna

wenta b3eed 3anni ........momken ana at-hana....... wenta b3eed 3anni

 

wElshoooooooo2

wasal 7edoud albi

yemken ye3adeeha

wenta 7abeeb albi

yerdeek ye3adeha ...... enta 7abeeb albi ...... yedeek ye3adeeha

 

SAHARNY ELSHWA2 SONGS