Ana Haifa

Lyrics

Hayfa Wehbi - Ana Hayfa
Ana Hayfa ana min min ghayri ana elli ibtala bi 3youn helwin,rakesni ana dale3ni ana habibtak ana bass hiyyi min,ana hayfa ana min ghayri ana rakesni ana min ghayri ana,hayfa ana min ghayri ana habibtak ana min ghayri min,ana ana ana ana ana ana ana hayfa... ana hayfa.

Ma til3ab ghala rouh illa ila min bibi ana wel nass 3arfin,ya bkella ana ana layli hana habibi ma3i bass inty min, ma tel3ab ghala rouh illa ila min bibi ana wel nas 3arfin,ya bkella ana ana leyli hana habibi ma3i bass inty min, min bibi ana ana hayfa ana ya bibi ana wel nass 3arfin, ana hayfa ana min ghayri ana habibtak ana min ghayri min ana ana ana ana ana ana ana hayfa ... ana hayfa.... ana hayfa

BIDY A3ESH SONGS